Gården finns i Järna i Södertälje Kommun.

Det är en renodlad hästgård med stall på 11 boxar samt stora varierande sommar och vinterhagar. Gården har en belyst 20x40 ridbana med mycket bra underlag som går att rida på stora delar av året.
Gården består av 20 hektar skog och betesmark. Mycket bra ridmöjligheter, ridavstånd till ridhus 20x60 och underbar ridterräng som är väldigt varierande i skog och mark.
Gården ägs och drivs av Lasse och Raila Möller.